Foto: Viktoria Henriksson, Norden.org

Det Nordiska samarbetet under COVID-19 och vart är det påväg?


13:00-13:45
Auditorium

År 2019 tog Nordiska ministerrådet ett beslut om att göra Norden den mest hållbara och integrerade regionen i världen år 2030. Inte långt senare, vid gryningen av 2020 utbröt coronavirus pandemin, vilket ledde till att staterna vände sig inåt och tog i bruk åtgärder som vidgat glappet mellan de nordiska staterna. Mycket av den tidigare hoppfullheten och ivern om ett integrerat nordiskt samhälle verkar ha blivit överskuggat av pandemin.

Har COVID-19 visat att den nordiska sammanhållningen håller på att avta?

Vad händer nästa gång de nordiska länderna måste hantera en internationell kris?

Under denna debatt kommer de viktigaste tyngdpunkterna och utmaningarna i det nordiska samarbetet nu och under dom kommande åren att diskuteras.  

Panel: 

  • Sigurður  Ingi Jóhannsson, Nordens  Samarbetsminister 
  • Aldís Mjöll Geirsdóttir,  ordförande för Ungdomarnas Nordiska Råd
  • Oddný Harðardóttir, parlamentariker och ställföreträdare för Islands delegation till det Nordiska rådet 
  • Eiríkur Bergmann, professor i statsvetenskap vid Bifröst universitet
  • Hrannar B. Arnarsson, ordförande föFöreningen Norden i Island

Moderator: Pia Hansson, direktör för institutet för internationell politik på Islands universitet 

Denna debatt görs i samarbete med Föreningen Norden och Institutet för internationell politik på Islands universitet.Evenemanget är en del av programmet för demokratifestivalen Fundur fólksins den 3. och 4. september.