Nordisk turné med finsk performancekonst


16:00 -18:00
Auditorium, Drivhus, Promenade & Pavilion
Gratis adgang

Under midsommarfestivalen kommer vi att njuta av tre performances av finska artister, mellan 16:00 – 17:30.
Efter performances kommer Antti Ahonen att presentera sitt arbete med performancefotografi.

Tomasz Szrama: Can the Story End at the Edge of a Round World. Photo Antti Ahonen.

Gruppen består av sex erfarna konstnärer som alla är dedikerade till performancekonsten. Gruppen reser inom de Nordiska länderna för att presentera finsk performancekonst och göra det mera känt på alla nordens håll och kanter.

Linda och Aura

Linda och Aura är en performancekonstduo som startade 2001. Linda och Auras verk drivs av ett intresse att utforska den suddiga gränsen mellan lek och verklighet, och kollisionen av det absurda och realistiska. Duon kommer att göra ett performanceverk kring den internationellt kända Aalto-vasen, en ikonisk design av arkitekten och designern Alvar Aalto och hans hustru Aino Aalto 1936. Performanceverket är en studie och ett test på vasens användning och de ideal och symbolspråk som förknippas med den.

Kainulainen & Latva

Duon Kainulainen & Latva formades 2014 och har uppträtt kring 80 gånger internationellt sen dess. Kainulainen & Latva är partners i både i livet och konsten. Tillsammans presenterar de performancekonst från det mänskliga sinnets mörkare sidor, med en autobiografisk insikt. Deras konst innehåller fantasifulla bilder för att reflektera fenomenet kring den vuxna sexualiserade världen sedd med naiva ögon.

Tomasz Szrama

Tomasz kom från Polen till Finland för 28 år sedan, och oförmögen att uttrycka sig genom språket började han utveckla sin egen form av performance, som ett alternativt sätt att kommunicera. Han skapar intensiva, flyktiga aktioner i samarbete med publiken, i ett försök att fånga det väsentliga i ett specifikt ögonblick och rum. Med tiden blev kontakten med andra människor viktigare än behovet att bli förstådd. Tomasz tror att vem som helst kan skapa ett fenomen i kosmiskt skala, även om det ibland kan verka som ett poänglöst uppoffrande av en obetydlig man.

Antti Ahonen

Antti Ahonen har dokumenterat finsk performance- och undergroundkonst från början av 2000-talet. Han är den mest dedikerade fotografen för performancekonst i Finland och innehar ett fotoarkiv på tusentals bilder, vilket utan tvekan är den största samlingen av performancekonst i Finland. Han kommer att öppna upp sitt unika arkiv för publiken, och visa upp ett urval av bilder, samt berätta historier om sitt arbete och de många performanceverk han upplevt genom de senaste årtiondena.

Coverphoto: Linda and Aura. Photo Antti Ahonen.

 

Byggnadens tillgänglighet är tillfälligt begränsad på grund av pågående renoveringar, vi uppdaterar informationen här om något ändras före den 23e juni. Tillgänglighetsanpassade och könsneutrala toaletter finns på husets entréplan. Från entréplan går en hiss ner till utställningslokalen Hvelfing.
Tillgängligheten i Växthuset är begränsad för rullstolsburna på grund av husets tröskel. Om vädret tillåter kommer workshoppen också hållas utanför Växthuset, där alla kan tillgå den. Paviljongen är belägen i en liten gräsbevuxen trädgård med bord, en liten grusgång leder fram till paviljongen.