Havet- diskusjon med unge om fremtiden til biologisk mangfold


15-17

Diskusjonene er på engelsk og vil bli streamet her og på Nordens Hus Facebook side. 

Islands ungdomsråd inviterer til en åpen samtale med vestnordisk ungdom om fremtiden til biologisk mangfold og økosystemer. Samtalen blir holdt rett etter at ungdommen har hatt en workshop om dette temaet. Ungdommene skal gi innsikt i arbeidet sitt og diskutere med politikere, spesialister og andre deltakere. Fokusområdet er havets biota.

Arrangementet er en av flere workshop for unge mennesker over hele Norden om biologisk mangfold og økosystemer før forhandlingene om en ny FN-avtale i dette feltet i oktober. Nordiske unges krav vil være en del av forhandlingene.
Arrangementet arrangeres i samarbeid med prosjektet Norden i fokus. Nordisk Atlantsamarbeide (NORA) sponser prosjektet.


Agenda som starter kl. 15:
– Skandinaviske vers fremført av bandet Vísur og skvísur.
– Vestnordiske ungdommer presenterer resultatene av sin workshop om biologisk mangfold.
– Paneldiskusjoner om biologisk mangfold. Deltakere:

  • Guðmundur Ingi Guðbrandsson, miljøminister
  • Hafdís Hanna Ægisdóttir, planteøkolog og direktør for University of Land Restoration Training Programme.
  • Elva Hrönn Hjartardóttir, nordisk ungdomsrepresentant innenfor biologisk mangfold
  • Pétur Halldórsson, styreleder i Unge miljøvernere

Toolbox:
Nordisk råd har gitt ut en verktøykasse for unge mennesker til å bruke i diskusjonene sine om biologisk mangfold og økosystemer i år, og for å sette sine krav og mål.
Her kan du få tilgang til verktøykassen

 

 Nordens Hus begivenheder