Forum: Bærekraft, jord og land


16:00
Auditorium
Gratis adgang

Jordsmonnet er grunnlaget for matproduksjonen til verdens befolkning, i tillegg er det en viktig faktor for det biologiske mangfoldet og jordens karbonsyklus. Jordsmonnet har stor innvirkning på konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren. Tilstanden til jordens økosystemer er svært dårlig flere steder, og det biologiske mangfoldet reduseres stadig. Situasjonen er spesielt ille på Island, mange steder er arealbruken langt fra å være bærekraftig. Bærekraftig arealbruk er nødvendig for å forhindre forringelse av økosystemene og det forbedrer muligheten for at de kan gjenopprettes – noe som også bidrar til å binde karbon fra atmosfæren.

Dette seminaret vil ta for seg jordsmonnets betydning og behovet for nytenkning når det gjelder bærekraftig arealbruk på Island. Hindringer og utvikling av regelverk som skal gjøre arealforvaltningen mer tidsmessig er også på agendaen. Seminaret vil inneholde korte presentasjoner av Ólafur Arnalds, jordsmonnsforsker, Þorgerður M. Þorbjarnardóttir, styreleder i Landvernd, Eyþór Eðvaldsson, aktivist og konsulent, Fífa Jónsdóttir, styremedlem i Ungir umhverfissinnar, og Björn Barkarson, kontorsjef – bærekraftig arealbruk i Matdepartementet. Etter presentasjonene blir det en paneldiskusjon. Forumet arrangeres i anledning Hagþenkis anerkjennelse av boken “Mold ert þú” og utfordringene knyttet til å sikre bærekraftig arealbruk.

Tilgjengeligheten i Elissa (auditorium) er god. Toalettene er kjønnsnøytrale og er i samme etasje.