Folkets Møte: Samfunnsbevissthet og demokrati


10.00
Gratis adgang

Samfunnsbevissthet og demokrati – hvordan fremmer vi ungdoms deltakelse i sosialt arbeid?

Island og de nordiske landene er kjent for godt etablerte og positive fritidsaktiviteter, og ungdom har mulighet til å bli med i en lang rekke foreninger og klubber. Slike klubber er oftere enn ikke et sted hvor unge mennesker kan øke selvtilliten sin, få nye venner og følge sine interesser. Dessverre er trenden at færre unge benytter seg av disse mulighetene. Samtidig blir unges psykiske velvære dårligere og flere unge føler seg utenfor i samfunnet. Denne trenden er spesielt merkbar blant unge i en sårbar sosial situasjon som står i fare for å havne i utkanten av samfunnet. For å fremme ungdommens sosiale deltakelse er det flere hindringer som må overvinnes.

Den minkende sosiale deltakelsen blant unge er en felles utfordring for de nordiske landene. Derfor har Nordisk Ministerråd i samarbeid med den danske tenketanken Mandag morgen besluttet å samle ungdom, eksperter, representanter for frivillige organisasjoner og myndigheter i en samtale om saken på alle de fem nordiske demokratifestivalene. Her skal vi prøve å svare på spørsmålet: Hvordan aktiviserer vi alle våre unge mennesker og styrker dem sosialt?