Erik Bryggman – en nordisk arkitekt 1891 -1955


10:00
Gratis adgang

Erik Bryggman var en av sin generations mest inflytelserika arkitekter. Han har med sin design, tillsammans med Alvar Aalto, markerat början på funktionalismen i Finland. Efter honom står ett stort antal byggnader som anses vara en hörnsten i 1900-talets arkitekturhistoria.

Bryggmaninstitutet i Estland har satt ihop en utställning om Bryggmans karriär och dess inverkan på den nordiska arkitekturhistorien. Utställningen bygger på Mikko Laaksonens bok “Arkitekt Erik Bryggman: Works (Rakennustieto, 2016).

Erik Bryggman – en nordisk arkitekt 1891 -1955 öppnar den 4. maj klockan 10:00 och pågår till maj.