DESIGN MARCH: Lupin under lupen


10:00-21:00
Drivhus
Gratis adgang

Lupin under lupen : fremtidens fibre

Efnasmiðjan presenterer prosjektet Lupin under lupen, fremtidens fibre, som tar sikte på å utvikle miljøvennlige materialer fra Nootka lupinen, til for eksempel emballasje og byggematerialer.

Nootka lupiner en en underutnyttet, bærekraftig ressurs som vokser i store mengder i flere deler av Island. Den trives godt og krever ikke gjødsling eller frøimport.

Under Design March, 3.-5. mai 2023, Efnasmiðjan, ledet av produktdesignerne  Inga Kristín Guðlaugsdóttir and Elín S. Harðardóttir, vil presentere prosjektet drivhuset til Nordens hus.