DESIGN MARCH: IUA Design filmfestival


Auditorium
Gratis adgang

Det islandske kunstuniversitetets første designfilmfestivalen skjer fra 4. til 6. mai i Nordens hus.

Det blir fremvisning av kortfilmer laget av bachelor- og mastergradstudenter, alumnier og fakultetet for design. Festivalen varer i tre dager, der hver del varer i rundt to timer, inkludert en spørsmålsrunde etter hver filmvisning.

Festivalen demonstrerer hvordan designere benytter filmmediet for å belyse designprosessen og de ulike design disciplines. Dette oppnås ofte gjennom å lage narrativer som utforsker emnet i dybden og det gir nye perspektiver.