DESIGN MARCH: Familje Workshop


10:00-12:00
Børnebibliotek & Pavilion
Gratis adgang

Med hjälp av fantasi, penna, papper, sax och tejp, skapar vi tillsammans en kollektion av små tredimensionella objekt i form stolar (skala 1:5). Workshoppen syftar till att forma ett vardagligt objekt på ett snabbt och lättsamt sätt. Samtidigt ska övningen förhoppningsvis väcka deltagarnas intresse för design, formgivning och skaparprocessen.

Bettina Nelson är en svensk-engelsk experimentell formgivare baserad i Köpenhamn, Danmark. Hon tog en MA i Object Design vid Den Kongelige Danske Kunstakademis Designskole (2017). Hennes praktik motiveras av en fascination för det lekfulla och intuitiva baserat på utforskandet av “the Intrinsic Movement”  och transformativa minnen i relation till former och materiell taktilitet.