The Árna Magnússon lecture


The Árna Magnússon lecture will be on his birthday, for the fifth time, November 13th at 5 pm

Marjorie Curry Woods: Emotions Between the Lines

Why I love Ugly Manuscripts

Da jeg mødte afdelingslederen for Princeton-universitetets håndskriftsamling og spurgte ham om der i samlingen fandtes nogle middelalderlige håndskrifter som indeholdt gammel litteratur, svarede han: „Kun nogle grimme.“ „Fantastisk,“ svarede jeg, „jeg arbejder netop med den slags håndskrifter“. I mit foredrag vil jeg uddybe hvad der menes med „grimme håndskrifter“ og drøfte hvad man kan lære af dem. Der er ikke tale om smukt illustrerede pragthåndskrifter skrevet på det fineste pergament for stormænd eller prælater, men brugshåndskrifter skrevet på pergamentrester eller papir, fremstillet for skoleelever og universitetsstuderende, d.v.s. dem som granskede teksterne, men ikke for dem der bladrede i dem for deres fornøjelses skyld. Foredraget bygger på min nylige forskning af håndskrifter som indeholder nogle klassiske tekster (Æneiden af Vergil, Achilleid af Statius og Ilias latina), og desuden min tidligere forskning af håndskrifter med Poetria nova af Geoffrey af Vinsauf, en populær middelaldertekst. Jeg vil især fokusere på det som står skrevet mellem linjerne (og i marginen) og var beregnet til at vække studenternes fornemmelse for det som hænder i teksten i lige så høj grad som at hjælpe dem til at tilegne sig den.

Marjorie Curry Woods is Blumberg Professor of English, Professor of Comparative Literature, and University Distinguished Teaching Professor at the University of Texas in Austin, where she has worked since 1991. She received her B.A. in English from Stanford University and her M.A. and Ph.D. in Mediaeval Studies from the University of Toronto. Her early research focused on commentaries on an important medieval rhetorical treatise, the Poetria nova of Geoffrey of Vinsauf, on which she published two books: an edition and translation of two versions of An Early Commentary on the Poetria nova of Geoffrey of Vinsauf and Classroom Commentaries: Teaching the Poetria novaAcross Medieval and Renaissance Europe (which received the 2010 Book Award from the Rhetoric Society of America). More recently she has been studying the glosses and comments on medieval school manuscripts of classical texts for her next book, Weeping for Dido: Teaching the Classics in the Middle Ages, an expanded version of her Gombrich Lectures given at the Warburg Institute in 2014. She is particularly interested in how medieval teachers emphasized emotional passages, especially speeches in the voices of female characters. Her next project will focus on the use of historical composition exercises in teaching literature from earlier periods. — See https://www.youtube.com/watch?v=g_dEN4D-a7I

Send this to a friend