Híbýlaauður – samtal um húsnæðismál


13-15
HOUSING WEALTH är ett samtal om bostadsutveckling på Island baserad på arkitektonisk och ekonomisk forskning.
Samtalet är en del av ett större projekt på vägnar av ÚRBANISTAN och arkitekterna Anna María Bogadóttir, Hildur Gunnarsdóttir, Hólmfríður Ósmann Jónsdóttir och Hrefna Björg Þorsteinsdóttir, Ásgeir Brynjar Torfasona, doktor i ekonomi och Snæfríður Þorsteins, designer. Projektet har fått stöd från Hönnunarsjóði (Designfonden) och Miðstöð íslenskra bókmennta (Iceland LIterature Center).
(Onlineevenemang på isländska)