Re-Imagining the Future #2

Hvordan kan vi forestille oss og skape en framtid som er bærekraftig for både natur og menneske?

Historier som skildrer menneskehetens framtid som dyster, dystopisk og apokalyptisk, er et velbeskrevet utfall i litteratur og filmer. Gitt de mange krisene vi står overfor – klimakatastrofe, tap av biologisk mangfold, krig og demokratiets tilbakegang – er det ikke overaskende at mange forfattere har en dragning mot dommedagsprofetier.

Er det mulig å forestille seg en annen og bedre framtid? Kan et omskrevet narrativ for framtiden som skildrer ulike måter å tenke og leve på, være en bidragsyter på veien mot en grønnere hverdag?

Vi har kanskje kommet til et veiskille der vi må innse at det må flere omstillinger til enn kun teknologiske løsninger og kjøp av elbiler, deriblant holdningsendringer og en ydmykhet overfor menneskets posisjon i økosystemet.

Nordens hus inviterer til en samtale om samspillet mellom mennesket og naturen. Panelet består av økolog Pella Thiel og forfatter, forlegger og økoaktivist Shëkufe Tadayoni Heiberg. Samtalen vil foregå på engelsk og modereres av forfatter, oversetter og forlegger Sverrir Norland.

Svenske Pella Thiel er økolog og kaller seg selv en systematisk aktivist og forandringsagent. Hun har blant annet vært med å grunnlegge Swedish Transition Network, End Ecocide Sweden og Save the Rainforest Sweden, samt vært ekspert i FNs Harmony with Nature. Hun underviser også i økopsykologi og er en del av økopsykologi/kunst/aktivist-NGO Lodyn. I 2019 ble Thiel tildelt tittelen «Årets Miljöhelt» i Sverige.

Shëkufe Tadayoni Heiberg (f. 1987) er en persisk-dansk poet, forfatter og oversetter. Hun har mastergrad i litteraturvitenskap fra Københavns Universitet og driver det danske forlaget Uro. Shëkufe har utgitt en rekke bøker og oversettelser, og er for tiden aktuell med diktoversettelsen «Hafez. Fra vinhus til paradis» (2022), i samarbeid med Hamid Tadaypni og Morten Søndergård. Hennes siste utgivelse, «Nødder» (2022), er en utopisk bio-fi-roman der det settes spørsmålstegn ved etablerte teorier om månen og gis nye innfallsvinkler både til månens eksistens og jordas oppstandelse. Shëkufes engasjement for klima og miljø gjenspeiles i forfatterskapet hennes. Hun arbeider med å belyse samspillet mellom mennesket og andre arter, og at vi må skape rom for flere livsformer enn kun vår egen vante, slik at vi kan forhindre verst tenkelig klimautfall.

Det vil både være mulig å se arrangementet i Nordens hus og som livestream. Det vil være en enkel servering og mulighet for å kjøpe drikke på SÓNÓ Matseljur.

Arrangementet er andre del av samtalen «Å omskrive framtiden». Første del ble avholdt i november 2022, og var en samtale mellom biolog Skúli Skúlason og stipendiat i spansk og litteratur, Azucena Castro. Opptak av arrangementet kan sees her.