Viveca Sten (Del 2)

Forfatteraften

Viveca Sten (f. 1959) kommer från Stockholm och är författare och jurist. Hon har skrivit ett par fackböcker om juridiska frågor, men mest känd är hon för sin deckarserie Morden i Sandhamn. Viveca Sten debuterade med I de lugnaste vatten år 2008, den första boken i Sandhamnsserien, som till dags dato utgörs av åtta kriminalromaner. Den senaste delen heter I sanningens namn och utkom 2015. Serien har sålt i över tre miljoner exemplar världen över och finns utgiven på cirka tjugo språk i bland annat  Norden, Tyskland, Frankrike, England och USA. De tre första böckerna har även filmatiserats.

Huvudpersonerna i Sandhamnsserien är Thomas Andreasson, kriminalinspektör, och bankjuristen Nora Linde. I sina böcker undersöker Viveca Sten de olika drivkrafter som kan få en människa att begå det mest fruktansvärda av brott, brottet att beröva en annan människa livet. Det kan handla om till exempel ekonomisk vinning, hat, förtvivlan eller rent hämndbegär.

I Sandhamnsserien ingår följande titlar: I de lugnaste vatten, I den innersta kretsen, I grunden utan skuld, I natt är du död, I stundens hetta, I farans riktning, I maktens skugga och I sanningens namn.

Moderator er  Tinna Ásgeirsdóttir og intervjuet med Viveca Sten blir på skandinavisk.