Erik Skyum-Nielsen

Forfatteraften

I forbindelse med Islands 100 års jubilæum som selvstændig stat vil der denne aften være fokus på nyere dansk og islandsk skønlitteratur. Samtalen vil blandt andet sprede lys over ligheder og forskelle i forhold til litterære tendenser, fortællestile, kulturfælleskabet Danmark-Island i litteraturen m.m.

Erik Skyum-Nielsen (1952) er mag.art. i nordisk litteratur, lektor ved Københavns Universitet, litteraturanmelder og litteraturkritiker.

Skyum-Nielsen er en af Danmarks førende litteraturkendere af moderne nordisk litteratur, og han er Danmarks fremmeste oversætter af nordatlantisk litteratur. Han har oversat mere end 60 islandske og færøske bøger til dansk, bl.a. har han oversat hele Einar Már Guðmundssons forfatterskab. I 2015 modtog Skyum-Nielsen Orðstír, en ny ærespris for oversættere af islandsk litteratur til fremmedsprog.

Skyum-Nielsen har udgivet en række bøger, bl.a. Ideologi og æstetik i H.C. Branners sene forfatterskab (1980), Den oversatte klassiker : tre essays om litterær traditionsformidling (1997), Engle i sneen: lyrik og prosa i 90erne (2000), Møder med Madsen (samtalebog med Svend Åge Madsen, 2009) og Et skrivende dyr (samtalebog med Bent Vinn Nielsen, 2011). Desuden er der udkommet samlinger af hans litteraturkritik i bøgerne Fra ånden i munden: litteraturkritiske bidrag (2000) og Ordet fanger: litterær kritik i udvalg ved Christian Lund (2002).

Samtalen, som styres af Gísli Magnússon, docent på danskstudiet ved Islands Universitet, foregår på dansk.