Dorthe Nors

Forfatteraften

DORTHE NORS (f. 1970) är en dansk författare och översättare. Hennes debutbok Soul utkom år 2001 och hon har därefter utkommit med flera romaner, novellsamlingar och en diktsamling. Hennes internationella genombrott, novellsamlingen Kantslag från 2008, har översatts till såväl engelska som svenska. Kantslag utkom i USA år 2014 och samma år tilldelades Dorthe Nors P. O. Enquist-priset. Dorthe Nors senaste roman Spejl skulder blink gavs ut år 2016. Det är en roman om ensamhet och hur svårt det kan vara att flytta till en storstad utan ett fungerande nätverk, om ansträngda familjerelationer och kanske också om att drömma sig tillbaka till något som inte längre finns.

Moderator är Gísli Magnússon, lektor i danska vid Islands universitet och intervjuspråket är danska.