Ecocide lag för en ekonomi inom planetära gränser

Kan ekocidlagar bidra till ekonomin inom jordens hållbara gräns?

Europarådet har just uppmanat medlemsländerna att uppdatera sin rättsliga arsenal för att kriminalisera och effektivt lagföra ekocid samt vidta konkreta åtgärder för att ändra Romstadgan för Internationella brottmålsdomstolen så att ekocid läggs till som ett nytt brott”. Nordiska ministerrådet planerar också att diskutera stöd för en ekocidlag. Island kan spela en viktig roll.

Ekocid betyder storskalig miljöförstöring. Som nytt brott inom Internationella Brottmålsdomstolen skulle ekocid enbart omfatta de allvarligaste, mest omfattande skadorna, så det är ett fåtal personer som potentiellt kommer att lagföras, men skadan de orsakar är stor.

ATT EKOCID BLIR ETT BROTT HAR MÅNGA FÖRDELAR. BLAND ANNAT BIDRAR DET TILL ATT:

  • främja långsiktig ekonomisk stabilitet och global säkerhet
  • skydda den biologiska mångfalden
  • förhindra vissa illegala aktiviteter kopplade till organiserad brottslighet
  • uppnå Parisavtalet
  • främja mänsklig hälsa.

Seminarium den 14 februari kl. 17:15-18:45 GMT på Nordens hus i Reykjavík.

Lättare förfriskningar serveras.

Link til livestream.

Talare:

Jonas Roupé, MSc Business Administration, BSc Political Science, strateg på Prosperous Planet AB och en av världens ledande experter på den strategiska betydelsen av internationell ekocidlag.

Professor Kristín Vala Ragnarsdóttir, Institute of Earth Sciences, Islands Universitet; Distinguished Fellow Schumacher Institute; ambassadör för Wellbeing Economy Alliance (WEAll).

PANEL:
Helga Hvanndal Björnsdóttir, meðlimur Nordic Youth Biodiversity Network
Lilja Björk Einarsdóttir, bankastjóri Landsbankans.
Kristín Vala Ragnarsdóttir, prófessor í jarðvísindum við Háskóla Íslands
Jonas Roupé, Sérfræðingur hjá Prosperous Planet AB, og einn af fremstu sérfræðingum heims í
stefnumótandi áhrifum löggjafar um vistmorð
Sigurður Örn Hilmarsson hæstaréttarlögmaður og formaður Lögmannafélags Íslands

Modereras av juristen Katrín Oddsdóttir.

Jonas Roupé and Kristín Vala Ragnarsdóttir har nyligen publicerat två forskningsrapporter:Ecocide Law for the Paris AgreementochEcocide Law for an Economy within Planetary Boundaries”.

Föreslagen definition av ekocid som internationellt brott.

Seminariet är på engelska och organiseras av Nordens hus och End Ecocide Sverige.