Lettiska skolan på baltisk barnkulturfestival i Nordens hus

Baltisk barnkulturfestival

Lettiska skolan i Reykjavík besöker Nordens hus under den baltiska barnkulturfestivalen våren 2021.