Underneath

UNDERNEATH er navnet på hovedudstillingen i Nordens Hus i Reykjavik i efteråret 2020.  Udstillingen berører emner som ligestilling, begær og identitet, og vil fungere som et samlingspunkt hvor kunstnere og meningsdannere udfordrer den retorik og de forestillinger, der præger den offentlige diskurs i Norden.

Den røde tråd i kunstnernes temaer og værker er hvordan de stiller spørgsmålstegn ved traditionelle udtryk for køn og seksualitet, og fremstiller dem i forskellige andre former. UNDERNEATH inviterer publikum til at udforske det normative Nordens ømme punkter, og undersøge hvad der gemmer sig under overfladen af den nordiske samfundsutopi – set gennem nordiske kunstneres øjne og sind.

Selv om de nordiske velfærdsstater ofte bliver beskrevet som ”de bedste af alle tænkelige verdener” – et slags billede af en utopi, der fremhæves og forstærkes af nationalstaterne og medierne – oplever mange dem stadig som ekskluderende, udfordrende og rigide. For at udforske disse modsigelser som landene har til fælles, bliver der arrangeret live-optrædener, debatter og workshops, som supplement til de visuelle værker, i løbet af de seks måneder udstillingen varer, hvor den nordiske utopis billedlige udtryk bliver undersøgt.  Over tre weekender vil arrangementer rette blikket mod Nordens Hus, og diskutere hvordan institutionen formår at forholde sig kritisk til det budskab, den har fået til opgave at formidle. Derved sætter huset sig selv under lup i en helt ny sammenhæng.

UNDERNEATH er således en selvopdagelsesrejse, hvor vi søger sandheden, gentænker idealer og udforsker understrømme, samtidigt med at vi bryder med det normative. Men frem for alt vil UNDERNEATH være en fejring af alt der er anderledes, udfordre det heterotopiske, og være en platform hvor alternative sandheder og realiteter fremhæves.