Utställning i Atrium: Vad roligt att höra att ni har det bra


10-17

Utställningen Vad roligt att höra att ni har det bra handlar om Roy Anderssons filmskapande och konstnärliga process. Centralt i utställningen är hans arbete med serien långfilmer som han kallar “trilogi om att vara människa” och för första gången objekt från Om det oändliga som utkommer våren 2019. I utställningen samlas stillbilder, skisser, rekvisita från det arbetet.

Se Roy Anderssons film i Nordens Hus

VAD ROLIGT ATT HÖRA ATT NI HAR DET BRA
I Roy Anderssons arbeten är de stora livsfrågorna i fokus, sett genom den lilla människans perspektiv. Genom att välja bort ett konventionellt filmiskt berättande skapas utrymme för andra typer av betraktelser.
Nästan alla scener är skapade i studio med noga utförda kulisser enligt klassisk trompe l’œil [lura ögat] – en teknik där man med måleriet som hjälpmedel imiterar verkligheten. I detta fall är det kameran som agerar ställföreträdande betraktare och som sedan lurar åskådaren i sitt sätt att fånga kulissernas verklighetsanspråk. En scen kan ta flera månader att förbereda och kulisserna skapas för hand av skickliga scenografer. När miljöerna gestaltas i studion är det som om minnet filtrerar upplevelsen. Resultatet blir en värld som liksom befinner sig ett steg över verkligheten.
Det måleriska manér med vilket Roy Andersson bygger upp sin världsbild tycks påminna om exempelvis Edward Hopper, Johannes Vermeer eller Vilhelm Hammershøi. En viktig aspekt i det estetiska uttrycket är hans sätt att arbeta med färger. Scenerna byggs upp med en för Andersson väldigt specifik palett som pendlar mellan nyanser av det gråa och av det beiga. Tittar man tillräckligt noga på det nästan monokroma filter som skapas känns det som om man kan se penseldragen.

  

Utställningen er etsamarbejde mellom Nordens Hus og den svenska ambassaden i Reykjavík.