Sondag Hyggestund: Dansk


11:30
Børnebibliotek
Gratis adgang

Signe Sofie Larsen vil læse op fra et af H.C Andersens klassiske juleventyr i en billedbogsversion. Efterfølgende er der papir og tegnematerialer til rådighed, så alle kan skabe en juletegning inspireret af det oplæste juleventyr.

Oplæsningen er på dansk.

Alle er velkommen og det er ganske gratis!

Adgangsforhold: Alle toiletter er kønsneutrale. Der er adgnag for kørestolebrugere til børnebiblioteket via husets udstillingshal og bibliotekspersonalet kan hjælpe efter behov.