Ungas röster om social inkludering i Island


13:00 - 15:00

Deltagande är gratis, men anmäl dig gärna via länken. Språk: engelska och isländska

Islands universitet har under hösten 2018 och våren 2019 genomfört fokusgruppsintervjuer med unga på olika plaster i Island, de har pratat med unga från storstäder, mellanstora städer och mindre byar. Ungdomarna har fått diskutera frågor som handlar om deras möjligheter och hinder att vara med och

påverka i familjen och i samhället. De har berättat om möjligheterna till att göra olika saker på fritiden, hur de mår och hur de ser på framtiden. Men även frågor som tillgången till kollektivtrafik och huruvida unga känner sig hemma på platsen där de bor har diskuterats.

Nabo är ett projekt som lanserades under det svenska ordförandeskapet i Nordiska ministerrådet 2018. Projektet löper över perioden 2018–2020 och kommer att ta fram kunskap om unga genom att låta unga få komma till tals i frågor som rör deras liv, de ska få vara med, tycka till och komma med åsikter

kring saker som påverkar deras vardag.

Läs mer her

Här hittar du rapporten: nabo – social inclusion of youth in Iceland
Rapporten är skriven av Ellen Dröfn Gunnarsdóttir, Kristín Erla Harðardóttir och Gestur Guðmundsson.