Skapa i lera

Kurs i att skapa i lera för barn i åldern 8-12 där begreppen skräck och rädsla står i centrum. Genom att skapa figurer, monster och miljö som belyser situationer som vi fruktar mest kan man tänka sig att dessa fenomen blir mindre skrämmande. Belysning och fotografi används för att registrera olika steg i skapandeprocessen och under den senare dagen skapas det ett gemensamt skräckkonstverk!

Mellanmål inkluderad för deltagare i denna kurs.

Observera att registrering gäller för båda dagarna. Registrera grupper samt individer genom att skicka epost till hrafnhildur@nordichouse.is .