Hållbara hus i kallt klimat


12-13

VÄRLDEN ÄR FULL av hus. Nästan alla människor har hus som de lever i och med. De hållbara husen, där det funktionella och praktiska samverkar med det hållbara, prövas när husen tas i bruk. Det finns åtskilliga exempel på hur hållbart byggande kan komma till uttryck. Det finns inget enkelt svar på vilken hållbar lösning som är den bästa. Energi, material, återbruk, platsen, klimatet och krav på funktioner har betydelse för hållbarheten. Detta lyfts fram i Hållbara hus i kallt klimat – 31 hus från Finland i öster till Kanada i väster. Bakom alla dessa exempel finns det någon som haft en vision om hur husen ska vara beskaffade i funktion, gestaltning och hållbarhet. I denna bok och föreläsning får arkitekten komma till tals och berätta sin historia, just den arkitekt som ansvarat för utformningen i projektet och som haft en vision och eftersträvat att uppnå särskilda hållbara arkitektoniska kvaliteter. Föreläsningen vänder sig till alla andra intresserade av hållbara hus.

ULF NORDWALL, är bosatt i Umeå, men växte upp i Örnsköldsvik. Han har avlagt sin arkitektutbildning 1994 vid Chalmers tekniska högskola. Efter en tid som arkitekt avlagde han sin doktorsavhandling i industri vid Chalmers tekniska högskola, varefter han vidareutbildade sig hos arkitektskolan vid Umeå universitet var han fick sin tekniska examen med specialisering på arkitektoniska egenskaper i hus. För tillfället jobbar han med project developent inom Peabs konstruktions industri. Han har också skrivit böckerna Länge leve husen, Hållbara hus i ett kallt klimat, Smed samt ett flertal vetenskapliga artiklar.

Mera information om Ulfs böcker hittar du här http://www.mynewsdesk.com/se/svensk_byggtjanst/pressreleases/haallbar-arkitektur-i-kallt-klimat-ny-bok-2702273

 

Fordragsholdere:

ULF NORDWALL, Peab – Nordens Samhällsbyggare
SIGURÐUR EINARSSON, Batteríið Architects

Introduktion af:
ÞÓRHILDUR FJÓLA KRISTJÁNSDÓTTIR, Grænni Byggð (Green Building Council Iceland)

Eventen foregår på skandinaviske sprog og er arrangeret af Norden i Fokus. Gratis adgang

Länk till Facebook eventet: https://www.facebook.com/events/250635422315423/

Send this to a friend