Samtal um ólöglegt eftirlit & danssýning


15:00 - 17:00

Samtale om ulovlig overvåkning og menneskets forhold til teknologi og visning av Encryption

Encryption er en interdisiplinær danseforestilling inspirert av ulovlig overvåkning, varslere og menneskets forhold til teknologi.

Du er invitert til å se et kort utdrag av Encryption, etterfulgt av et panel diskusjon som bygger på tematikken i forestillingen. Samtalen vil modereres av Alexander Roberts med deltakerne Lars Ramkilde Knudsen – dansk forsker i matematikk og kryptografi, Birgitta Jónsdóttir – politiker & styreleder for IMMI (International Modern Media Inititative), Steinunn Ketilsdóttir – Koreograf & danser.

Forestillingen er laget av danser Tony Tran og filmskaper Andreas Daugstad Leonardsen og er et forsøk på å forstå mennesket innenfor en stadig mer altoppslukende teknologisk virkelighet, hvor vi er formet av, og overvåkes gjennom, teknologiske redskaper.

Krypterings teknologi, et verktøy for å kode informasjon, brukt av bla. Edward Snowden, oppleves som en potensiell overlevelsesstrategi innenfor denne sammenhengen; en strategi som kan tjene som et metaforisk kart over hvordan å forholde seg til og integrere informasjon tilgjengeliggjort av varslere; en strategi som potensielt danner nye forhold til teknologi, virkelighet og mennesket.

Kan det sies at vi har et umodent eller utdatert forhold til teknologi? Er ulovlig overvåkning og data mining symptomer på dette? Hvordan kan vi i så fall finne nye og meningsfulle måter å relatere til hvordan moderne teknologi omgir og påvirker oss? Hvilken rolle kan scenekunst ha i relasjon til slike temaer eller sosial forandring; kan den spille en rolle i det hele tatt?

Arrangementet er gratis og åpent for alle, arrangert av Tony Tran og Andreas Daugstad Leonardsen i samarbeid med Nordens hus i Reykjavik, med støtte fra Nordisk Kulturfond. Dette er en del av den pågående produksjonen av Encryption, som har premiere under Oslo Internasjonale Teaterfestival våren 2018.

Deltakere på arrangementet oppfordres til å bli igjen etter panel diskusjonen er ferdig, hvor det vil være muligheter for å ta samtalen videre.

Åpent for alle interesserte. Samtalen vil foregå på engelsk.

Send this to a friend