REYKJAVÍK BARNEFESTIVAL: Vuggeviser fremføring


16:30-17:00
Auditorium
Gratis adgang

Verdens vuggeviser er svært forskjellige, både når det gjelder innhold og musikalitet, men alle tjener det formål å lulle babyer i søvn. Det forbinder oss alle og er en påminnelse om at fra fødselen har alle mennesker de samme grunnleggende behovene.

Prosjektet Vuggeviser ga muligheten til å bli kjent med ulike kulturer gjennom musikk- og tekstanalyse. Ved å sammenligne de forskjellige vuggevisene i verden, er oppmerksomheten rettet mot mangfold og spørsmål som: Hva forbinder oss? Hva gjør oss forskjellige?

Ideen kom fra musiker og kurator Elham Fakouri da hun fullførte sin mastergrad i retningen musikk ved Islands kunstuniversitet, men hun fant en bemerkelsesverdig forskjell mellom iranske og islandske vuggeviser.

Prosjektet er et samarbeid mellom Elham Fakouri, komponist og musiker José Luis Anderson og Hrafnhildur Gissurardóttir, kunst- og kulturformidler ved Nordens hus. De har arbeidet og implementert prosjektet i et nært samarbeid med Fellaskóli, med hjelp fra Inga Björg Stefánsdóttir, som er ansvarlig for skolens musikkutdanning. Vi arbeider med 30 elever i syvende klasse på Fellaskóli, som kommer fra 13 ulike land.

Dette er en av fire prosjekter ved Nordens hus internasjonale barnekulturfestival. Ideen bak festivaltemaet er at ved innsikt i multikulturalisme, øker forståelsen som kan redusere fordommer mot andre nasjoners kulturer.

Nordens hus internasjonale barnekulturfestival takker for støttemidler fra Reykjavík barnekulturfond.