Seminar: Nordic Built Cities


14:30-17:00

Udfordringen til Nordisk Byggede Byer – vi præsenterer nordisk innovations løsninger til smartere, mere bæredygtige og beboelige byer.

Udfordringen til Nordisk Byggede Byer er en af de største innovationskonkurrencer til urban udvikling i norden. Seks nordiske byer har ledt efter nytænkende løsninger på deres bymæssige udfordringer og vil dele deres resultater og erfaringer.

14.00-14.30 Kaffe og registrering
14:30-17:00 Seminar
17:00-18:00 Udstillingsåbning: Nordisk Byggede Byer

Seminaret vil være på engelsk. Gratis deltagelse.

Registrering her

Send this to a friend