Seminar: Levende fællesskab


10:00-16:00

Foreningen Levende fællesskab holder seminar i Nordisk Hus lørdag den 3. november, arrangementet åbent for alle og gratis adgang.

I Danmark er vi vant til at tænke i fællesskaber. Vi har haft bofællesskaber siden sidst i tresserne og vores bofællesskabsbevægelse har bredt sig, ikke bare til hele Danmark, men også til resten af Verden. Bevægelsen er tiltaget i styrke og vi oplever i disse år en stigende interesse både nationalt og internationalt. Mennesker er skabt til at leve i flok og efter en tid med individualisering og sammentrækning, er det tid til at gå den anden vej. Vi vil nu igen mere fællesskab.

Der er mange måder at skabe bofællesskaber på. Traditionelt er processen startet ved at nogle venner og bekendte har snakket sammen om ideen og derefter startet en interessegruppe, som efter ganske lang tid og mange, mange møder har fundet en model at arbejde videre med, for til sidt at bygge nogle huse og et fælleshus, som danner et bofællesskab. Processen har i mange tilfælde varet 6-8 år og måske længere. Det kan virke som lang tid, men for mange har det været nødvendigt. “Vi skulle jo først lige lære hinanden at kende”, er en kendt sætning.

I de seneste år er der kommet mange firmaer/virksomheder, der tager sig af at udvikle og bygge bofællesskaber. Fælles for dem er, at de tilbyder at reducere udviklingstiden og effektivisere processen, så man allerede efter 2-3 år står med en nøgle i hånden til sit hus. Der er både fordele og ulemper ved disse developerfirmaers tilbud og arbejdsmetoder. Det er vigtigt at starte et bofællesskab med at lære hinanden godt at kende, men det er ikke sikkert, at det behøver at tage 8 år. Der er nu indsamlet mange erfaringer og udviklet mange modeller, så en bofællesskabsgruppe vil kunne arbejde mere effektivt og målrettet.

Selvom det er nyt for islændinge at oprette bofællesskaber, behøver man slet ikke at starte ved Adam og Eva. Der er al mulig grund til at trække på erfaringer fra andre lande, deri blandt Danmark. I har også været på besøg, ikke bare i Danmark men også andre steder. Det er godt. Det er klart, at det koster jer mere at besøge andre lande, end det gør for en dansker at besøge 20 bofællesskaber i en radius på 50 km. Men pengene er godt givet ud. Det er ved besøg og anden research, at man bliver klogere og finder gode ideer til sit eget bofællesskab.

Søg rådgivning, som kan levere god viden om, hvordan det er at bygge fællesskaber. Måske den næste tur til Danmarks skal være en besøgsrunde til gode rådgivere, der vil kunne hjælpe med viden om byggeri, opbygning af fællesskab, jura, økonomi og så videre. Der er mange gode rådgivere i Danmark, men måske skal man også prøve andre steder.

 

Program:

Keynote: Rudy Madsen fra Odense

Kl. 10:00 – Velkommen og intro til dagen (Magni og Rudy)

Kl. 10:10 – Historien om Bofællesskab.dk og hvorfor man skal være medlem

Kl. 10:30 – Hvordan starter man et bofællesskab

Kl. 11:00 – Opbygning af et stærkt fællesskab

Kl. 11:30 – Videreudvikling af fællesskabet efter etablering

Kl. 11:50 – Spørgsmål

Kl. 12:00 – Frokostpause

Kl. 13:00 – Gruppedannelse til workshop

Kl. 13:15 – Workshop med fokus på arbejdet med fællesskabet

Kl. 14:45 – Kaffe og te

Kl. 15:00 – Dannelse af arbejdsgrupper til fremadrettet arbejde i bofællesskabet

Kl. 15:15 – Udarbejdelse af gruppernes arbejdsgrundlag (kommisorium)

Kl. 16:00 – Evaluering og afslutning