Luciatog


08:00

Luciatog

Velkommen til Lucia, en morgenstund med sang, lussekatter og kaffe, tirsdag den 13. desember kl. 08.

 

Tradisjonelt svenskt Luciatog fra Svenska Föreningen på Island kommer og synger julesanger!

Begrenset antall plasser.

 

Hva er Luciatog?

Stiftelsen Skansen, eierne av folkemuseet og folkeparken med samme navn i Stockholm begynte å feire Lucia, delvis basert på eldre tradisjoner, i 1893. Først i 1927 ble det første Luciatoget arrangeret av avisen Stockholms Dagblad. Støttet av lokalpresse spredte imidlertid luciatogene seg over hele Sverige. I årene 1973 til 1980 ble Sveriges Lucia kåret på Skansen i Stockholm.

Lucia feires i dag på skoler, daghjem, i foreninger og på mange arbeidsplasser i Sverige.

Luciafeiringen har også spredt seg til Danmark, Norge, Finland og Island, men har her mindre omfang.

Send this to a friend