Linköpings Studentsångare


19:00-20:00

 Nordens hus 11 maj, 19:00-20:00. gratis inträde!

Linköpings Studentsångare kommer under ledning av Christina Hörnell att framföra en rad stycken ur vår breda repertoar, med bland annat franska 1400-tals-carols, traditionell svensk manskörsmusik, ett stycke för manskör och papperspåsar samt det vinnande bidraget i vår nyliga kompositionstävling för kvinnliga kompositörer.

Linköpings Studentsångare vårdar och förnyar samma traditioner som finns bland de äldre akademiska manskörerna i Norden. Repertoaren är stor och bred, från klassisk manskörsmusik till nyskrivna verk och lättsamma studentikosa upptåg. Studentsångarna, som bildades 1972 med namnet Lihkören, verkar flitigt som ambassadör för Linköpings universitet genom regelbundna turnéer i världen. Förutom i de nordiska länderna har man också turnerat i Storbritannien, Spanien, Kroatien, USA, Jordanien, Sydafrika och senast i Makedonien. Kören tog 1987 initiativet till det första nordiska studentsångarmötet i modern tid, vilket skapade en tradition med nordiska studentsångarstämmor vart tredje år sedan dess – där Studentsångarna deltagit i samtliga. År 2007 vann kören första pris vid The Third British International Male Voice Choral Festival i Cornwall.

Hösten 2014 tillträdde Christina Hörnell som director musices vid Linköpings universitet och tog samtidigt över dirigentposten i Linköpings Studentsångare. Hörnell, som är organistutbildad, var tidigare kormästare hos Göteborgs Symfoniker. I denna tjänst ledde hon Göteborgs symfoniska kör. Hon har också varit kormästare vid Kungliga Operan i Stockholm 1994–2013, och förlänades 2014 H.M. Konungens medalj för dessa insatser. Hon var dirigent och konstnärlig ledare för Kongl. Teknologkören i Stockholm åren 1989–1994 och Akademiska kören i Stockholm 1991–2007.

Ch_potratt_sv

Christina Hörnell