JÁRNBRAUTARMÁLIÐ / A RAILWAY CASE: film av Eva Rocco Kenell


14:00
Auditorium
Gratis adgang
Screenshot from the movie. Hands of two people go through old documents
Screenshot from the movie Járnbrautarmálið / A Railway Case

“Járnbrautarmálið / A Railway Case som utgår från ett orealiserat järnvägsprojekt på Island. En undersökning som leder fram till poeten och entreprenören Einar Benediktsson (1864-1940). Det är en berättelse om ett historiskt arv av kultur, entreprenörskap och modernitet som fått ekologiska och ekonomiska konsekvenser i vår samtid. I Járnbrautarmálið / A Railway Case står berättelser om negativ ekologisk påverkan, och ekonomiska ödesdigra faktorer i ett ständigt ansträngt förhållande till nationella patriarkala narrativ och etablerade föreställningar och myter om en enskild individs gärning.”

Text från utställning at Konstfrämjandet Skåne. Curated av Hans Carlsson.

Portrait of artist Eva Rocco Kenell
Eva Rocco Kenell

Eva Rocco Kenell har en BFA från Gerrit Rietveld Academie i Amsterdam och en MFA från Konstfack University of Arts and Craft, Stockholm där hon tog examen med det hedervärda rektor-stipendiet. Kenells konstnärliga praktik bygger på en dokumentär grund, även om intentionerna snarare är att bryta ner klassiska berättelser och normativt berättande. Inte bara begrepp kring fiktion och verklighet är centrala, utan också frågor kring vilka en av de två skapar den andra. Hennes metodik består av en forskningsbaserad praktik med fokus på mikrohistorier, där hon utforskar enskilda händelser och där detaljer i en berättelse kan bli det nya centrumet och den plats som fokus flyttas till. Hennes arbete tar upp föreställningar om dokumentärens roll, berättande, sanningsbegrepp och imitation. Och samtidigt öppnar det upp för frågor kring rörelsefrihet och motstrategier.