Interwoven – kunstudstilling


Interwoven

I utställningen ingår verk av konstnärer som är knutna till fyra universitet i den arktiska regionen; Lapplands universitet, Sámi Allaskuvla / Samiska högskolan, Universitetet i Bergen och Islands konsthögskola.

Öppet dagligen kl. 11-17
Onsdagar kl. 11-21
Öppet under påsken

Hållbarhet, hantverk och kultur utgör utgångspunkten för alla verk i utställningen. Konstverken är inriktade på olika ämnen: Sámi duodji (sameslöjd), natur, färger, kultur, vardag, minnen; och några verk kräver direkt medverkan av publiken.

De deltagande konstnärerna och formgivarna utforskar gränserna och broarna mellan konst och traditionellt hantverk. Konst, hantverk och formgivning är starkt sammanflätade med vardagen. Därför är vi inte alltid medvetna om deras närvaro och inflytande på oss.

Den här utställningen visar hur samtida konst och design sammanstrålar med traditionellt hantverk. Konstverken omfamnar traditionella kunskaper och metoder och de reflekterar över balansen mellan estetik och funktion där gamla traditioner har fått nytt innehåll. Tekniker och traditioner omvandlas genom användning av olika material; de prövas i nya sammanhang, tidigare kunskaper bevaras och förändras samtidigt.
Utställningens kurator är Ásthildur Jónsdóttir, biträdande professor vid Islands konsthögskola. I samband med utställningen kommer det att arrangeras symposier och workshops. Projektet finansieras av Nordisk Kulturfond och det tillhör Arctic Sustainable Arts and Design nätverket vid University of the Arctic.

Utställningen visas i följande gallerier:
Hämärä, Kilo, Lyhty ja Kajo på Lapplands universitet, Rovaniemi, 23/2 – 9/3/2017
Galleria Napa och Studio Mustanapa, Rovaniemi, 22/2 – 8/3/2017
Nordens hus, Reykjavik, 6/4 – 2/5/2017

 

Konstnärer
Rakel Blomsterberg, IS
Ann Majbritt Eriksen, NO
Maria Huhmarniemi, FI
Jóní Jónsdóttir, IS
Thelma Björk Jónsdóttir, IS
Gabriel Johann Kvendseth, NO
Maarit Magga, NO
Marjo Pernu, FI
Antti Stöckell – FI
Kiyoshi Yamamoto- NO

 

Send this to a friend