Í liði með náttúrunni: Náttúrumiðaðar lausnir


16:00-18:00
Auditorium
Gratis adgang

Vad är naturbaserade lösningar? Varför är de viktiga och hur är de relaterade till klimatförändringar, biologisk mångfald och människors välfärd?

Institutet för hållbarhetsstudier vid Islands Universitet och Nordiska huset i Reykjavik arrangerar nu en rad evenemang som går under namnet ”I naturens linje – Naturbaserade lösningar och deras effekt i ett vidare sammanhang”. Syftet med evenemangen är att belysa vikten av naturbaserade lösningar och främja dialog om deras nytta och inverkan i ett vidare sammanhang.

Naturbaserade lösningar är bland de mest effektiva verktyg vi har att använda i kampen mot klimatförändringar och förlust av biologisk mångfald. Dessutom är de inte bara bra för miljön utan medför även stort socialt, ekonomiskt och kulturellt värde.

Just nu lägger Nordiska ministerrådet särskild betoning på naturbaserade lösningar som även är temat för Nordiska ministerrådets miljöpris 2022.

Det första seminariet inleds med en övergripande presentation av naturbaserade lösningar och två översiktstal om naturbaserade lösningar på land och i vatten. Därefter följer korta bidrag om naturbaserade lösningar i kontexterna kultur, hälsa och välfärd, ekonomi och miljöstyrning.

Reservera datumet! Ett detaljerat program kommer inom kort. Det första seminariet äger rum i Nordens Hus, den 12. Mai kl 16:00 – 18:00 och via live-stream.

Efter evenemanget bjud det på lätta förfriskningar från SÓNÓ Matseljur.

 

Send this to a friend