Vilken väg tar Island?


 Vilken väg tar Island?

Islands universitets institut för globala frågor, Institutet för statsvetenskap och politik, Statsvetarnas förbund och Norden i fokus organiserar en konferens i Nordens hus den 19 april om den förändrade maktbalansen i världen i dag. Forskare och experter från olika håll medverkar. Evenemanget hålls på isländska.

Dagordning på islanska