Human Rights and Security


12:00

Utenriksdepartementet i samarbeid med Universitetet,  inviterer til to møter i Nordens hus, 10 og 20. juni, med representanter fra internasjonale institusjoner i Europa om virkningen av konflikter og terrorisme på respekt for menneskerettighetene.

Servering etter oppdrag som vil være på engelsk og er åpne for alle.

Mandag 20. juni kl. 12-13.

Michael Georg Link, direktør for OSCE Office fro Democratic Institutions and Human Rights, gir foredraget: Human Rights and Security
Ordstyrer: Björg Thorarensen, professor ved Universitetet i Island juridiske fakultet.
Send this to a friend