Hållbar helhet – Varierande arters berättande och växtblindhet


16.00 - 18.00
Auditorium

Hur kan konst påverka vetenskapliga narrativ och få oss att se bortom växtblindhet?

Hur kan växtbaserade sensoriska upplevelser påverka människans uppfattning om växter? Hur blir habitat och förflyttning, naturskydd och postkoloniala perspektiv fokus av konstnärlig forskning? Och varför skulle äpplen vara relevanta när världen når sitt slut?

Institutet för hållbarhetsstudier och Nordens hus står värd för evenemangsserien Hållbar helhet– En dialog mellan vetenskap och konst. Detta tredje och sista evenemang kommer att hållas på engelska och den här gången kommer vi att fokusera på berättelser mellan arter, äpplen, världens ände, växtblindhet och musikaliska uttryck under antropocen.

De kreativa sektorerna har stort inflytande i våra samhällen och spelar en viktig roll för att medla och forma nya koncept och kunskap. De är drivkrafter i alla sociala och kulturella paradigmskiften och samhällsuppvaknande. Därför är det viktigt att uppmuntra till en öppen och fertil dialog mellan vetenskap och konst. Dessa områden ska stödja varandra, utbyta idéer och samarbeta för att förmedla kunskap och tillsammans söka innovativa lösningar. Syftet med denna evenemangserie är att föra samman olika discipliner, inspirera och stärka denna tvärvetenskapliga dialog.

Program

“Äpplen och apokalyps”

Karl Ágúst Þorbergsson – scenkonstnär, lektor och avdelningschef vid Scenkonst programmet vid Islands konstuniversitet

“Konversationer mellan olika världar”

Bryndís Snæbjörnsdóttir, professor i fri konst vid Islands Konstuniversitet

Mark Wilson, professor i fri konst vid Universitetet i Cumbria

“Bortom växtblindhet”

Dawn Sanders – Docent vid Pedagogiska fakulteten, Göteborgs universitet

Musikframträdande av Sóley Stefánsdóttir

Q&A