Folkets Møte: Boligpolitikk til fordel for alle


12:00
Gratis adgang

Boligpolitikk til fordel for alle – hvordan sikrer vi et mer likestilt boligmarked?

I tråd med det stadig strammere boligmarkedet har tilgjengeligheten av rimelige boliger blitt et sentralt fokus i boligpolitikken i de nordiske landene. I offentlig politikk er det fastsatt at det skal gis nye boliger i ulike pris- og leiekategorier med sikte på å nå en bredere del av befolkningen, samt fremme sosialt mangfoldige nabolag. Men samtidig ser det ut til at mellom- og lavinntektsgruppenes posisjon i boligmarkedet blir dårligere, både på Island og i våre nordiske naboland. Det er til og med snakk om den «innsnevrede midten» i boligmarkedet, der middelklassen som oftest verken har råd til boliginvesteringer eller rett til offentlig støtte.

Hvordan oppfyller regjeringen og lokale myndigheter sine egne mål for rimelige boliger? Hvilke ressurser er tilgjengelige og hvor effektive er de? Må systemet revurderes for at likhet kan sikres?

Her vil vi høre et foredrag om resultatene fra forskningsprosjektet «Strategic housing», som undersøker boligpolitikken i de nordiske landene med mål om å oppmuntre byer til å utvikle mer omfattende og integrert boligpolitikk. Anna Granath Hansson, ekspert ved Nordregio, skal holde foredrag, og etter det vil et panel bestående av eksperter, representanter fra sivilsamfunnet og representanter for offentlig sektor sette resultatene inn i en islandsk kontekst. I diskusjonene vil vi ikke bare vurdere likestilling når det gjelder tilgjengelighet, men også når det gjelder kvaliteten på de tilgjengelige boligene.

Arrangementet er en del av programmet til Folkets møte.
Moderator: Anna María Bogadóttir, arkitekt, eier av Úrbanistan og dosent ved Islands kunstakademi.