FAMILY WORKSHOP: Iranian Patterns


13:00-15:00
Børnebibliotek
Gratis adgang

Elham Fakouri, curator i Nordens Hus ledar workshop för familjer lördagen 18. Mars. Iranska mönster kommer att stå i förgrunden då workshopen hölls i samband med det iranska nyåret som äger rum den 20 mars 2023.