Foto: Martin Zachrisson, Norden.org

Barnens röst: Barnens psykiska hälsa under COVID-19 pandemin


14:00-14:45
Auditorium
Gratis adgang

I en vardag med Covid-19 pandemin har barn försökt att anpassa sig till det nya, men avvikande, normala i skolan, hobby aktiviteter och tillvaron med familjen.

Hur känner de själva att pandemin har påverkat deras dagliga liv? 
Vad har varit det svåraste och vad har gått bra?

Barn från rådgivningsgruppen för Barnens Ombudsman kommer att berätta om sitt välbefinnande under corona pandemin. Dessutom kommer Barnens Ombudsman, Salvör Nordal, att presentera resultaten från tre samråd som kontoret har genomfört med landets skolor, där barnens beskrivningar om deras välbefinnande under och erfarenhet av corona pandemin har samlats in.

Barnens upplevelser kommer att dokumenteras och levereras till Nordens Välfärdscenter som en del av centrets kartläggning av ungas välmående i Norden.  

Debatten organiseras av Norden hus i Reykjavik och Barnens Ombudsman. Evenemanget är en del av programmet för demokratifestivalen Fundur fólksins den 3. och 4. september.