Grassnákur

Baltisk barnkulturfestival i Nordens hus: Snokarnas drottning – lek och lärande kring en litauisk folksaga


13:00

Snoken är ett viktigt djur i litauisk folktro. Den sägs ta hand om hemmet och symboliserar fertilitet. Förr i tiden brukade folk gömma en snok i hemmet så att den skulle föra dem lycka, bra skörd och rikedom. Pedagogen Audroné Gedziuté presenterar berättelsen „Eglė, snokarnas drottning“ på ett interaktivt sätt i samarbete med en isländsk lärare. Genom berättelsen lär barnen sig om litauisk kultur på ett lekfullt sätt.

Registrera genom att skicka namn, telefonnummer och “kennitala”  till hrafnhildur(at)nordichouse.is

Bild: Asta Vibrytė, lärare Emilija Pumputienė, Klaipėda Eduardas- Balsys Art Gymnesium; upplaga “Eglė, the Queen of Grass Snakes”, S. Jokužys Publishing House, 2006