Klimaændringer


16:00

Præsentationer om klimaændringer af studerende ved Det Biovidenskabelige og Miljøvidenskabelige Institut ved Islands Universitet. De studerende vil fremlægge udvalgte emner i korte oplæg efterfulgt af diskussioner. Disse emner relaterer til det videnskabelige grundlag for globale ændringer og konsekvenser for biodiversiteten på tørre områder som følge af den globale opvarmning. Vandstandsstigning, oceanernes forsuring og globale forandringer bliver belyst, og NGO’ernes rolle i forhold til debatten om klimaændringerne drøftes.

 

Begivenheden bliver holdt i Nordens hus kælder kl. 16:00. Aller er velkomne, gratis adgang.

Send this to a friend