Bikes vs Cars – Nordisk Film Festival.


18:00

Bikes vs Cars

Fredrik Gertten SE/ 2015/ 1t 30 min/ Dokumentar

Helt siden privatbilen ble allemannseie har begrepet infrastruktur langt på vei vært synonymt med bilveier. Dette til tross for at biltrafikk er en av våre største kilder til forurensning, og at byplanlegging på bilens premisser aktivt fortrenger mer miljøvennlige og fremtidsrettede kommunikasjonsmidler. I BIKES VS CARS ser den svenske dokumentarfilmskaperen Fredrik Gertten nærmere på hvorfor politikerne fortsetter å bruke biltrafikk som utgangspunkt for byplanlegging, og på hvilke langsiktige konsekvenser en slik kortsiktig tenking innebærer.

Her møter du syklister og aktivister fra hele verden som alle på sitt vis kjemper for å skape en ny og mer miljøvennlig infrastruktur hvor sykkelen har en like selvsagt og sentral plass som bilen. Og i bunnen ligger hele veien det store spørsmålet: Hvor seriøst kan man ta politikere som serverer fagre løfter om fornybar energi når de gang på gang utrykker sine synspunkter på forurensende og fremmedgjørende bilveier av asfalt og betong?

Fredrik Gertten har lang erfaring som journalist fra avis, radio og tv, i tillegg til at han er en av Sveriges mest produktive filmskapere, som mange kjenner fra filmer som Bananas og Big Boys Gone Bananas.

Språk: spansk/engelsk/portugisisk-  Tekst: Engelsk

Gratis!

Trailer: http://www.bikes-vs-cars.com/videos

Reservere gratis billetter: www.tix.is

Nordisk Film Festival er en årlig begivenhet og dette er den fjerde utgaven i Nordens hus i Reykjavik. Festivalen er i fra 13 – 20 april 2016, og det vises utvalgte nordiske filmer i flere genre, med engelsk undertekst. Nordisk Film Festival er et samarbeid mellom Nordens Hus, den Danske Ambassaden, den Finske Ambassade, den Norske Ambassade, den Svenske Ambassaden i Reykjavik, Island. Lokale partnere er Aalto Bistro og Bio Paradis.

F54907x900