Baltisk barnkulturfestival i Nordens hus 20.april – 14.juni

Mellan 20.april och 14.juni pågår baltisk barnkulturfestival i Nordens hus.

Nordens hus firar barnkultur genom att presentera baltisk kultur på ett kreativt sätt i samarbete med personer med baltisk bakgrund. Under festivalens första vecka bjuds skolgrupper in till kollageverkstad inspirerad av byggnader från Vilnius, Litauens huvudstad. Litauiska konstnären Jurgita Motiejnaite berättar om byggnadernas historia och vägleder barnen i att skapa sitt eget kollage. Konstverken från kollageverkstaden kommer att hängas upp i Nordens hus entré och den resulterande utställning kommer att pågå fram till slutet av barnkulturfestivalen den 14.juni.

Nordens hus bjuder på olika evenemang under den baltiska barnkulturfestivalen. För att nämna några är instrumentverkstad där barn lär sig om Trejdeksnis, litauiskt slagverksinstrument och sago-och serieverkstad kring en litauisk folksaga om en vattensnok. Nordens hus bibliotek kommer även att bjuda på sagostunder på litauiska och lettiska och böcker på de språken kommer att finnas på biblioteket i samarbete med Móðurmál, en organisation om tvåspråkighet. Böcker från det litauiska förlaget Big and Small kommer att finnas bland de utvalda böckerna.

En översikt av evenemang kommer finnas i Nordens hus evenemangkalender. Festivalen är hybrid vilket betyder att vissa verkstäder är bokade i förväg av skolgrupper medan andra är öppna för alla. Bokning och information ger Hrafnhildur, husets konst- och kulturförmedlare: hrafnhildur@nordichouse.is.

 

Baltisk barnkulturfestival