Einar Már Guðmundsson

VINTER VÆRK

Einar Már Guðmundson tager os med tilbage til den sidste pandemi, den spanske syge, som hærgede i Island sammen med den store vinter.
Han læser uddrag fra sine værker: Vingeslag i Tagrenden og Fodspor på Himlen