Forfatteraften: Haven trives, når den får en smule blod

Beinir Bergsson (FÆR) og Sofie Hermansen Eriksdatter (DK)

Beinir Bergsson og Sofie Hermansen Eriksdatter taler sammen om deres forfatterskaber. Gennem naturerotisk lyrik udforsker begge forfattere forbindelserne mellem natur, sensualitet og det kropslige begær.