Nordens Hus utställningshall öppnas igen

Nordens hus’ utställningshall invigdes år 1971 tre år efter huset. Nordens hus första direktör Ivar Eskeland insåg efter att huset invigdes att det saknades ett utställningsrum i Reykjavik och inledde redan 1969 en process för att kunna öppna en utställningshall i ett tomrum under huset. De nordiska länderna deltog i finansieringen av arbetet och år 1971 kunde den nya utställningshallen invigas. Den kom genast att bli en central plats för bildkonst i Reykjavik och många intressanta nordiska konstnärer har ställt ut här under åren. Som exempel kan nämnas Ju- hani Linnovaara, Roj Friberg, Ragnheiði Jónsdóttur and Hafsteinn Austmann.

Vintern 2019 drabbades utställningshallen av ett vattenläckage och har varit stängd sedan mars. Renoveringsarbetet inleddes under hösten och rummet står nu klart. Golvmaterialet är utbytt men i övrigt är alla lösningar ursprungliga. Stenväggarna, trädörrarna och takets träsektioner ger rummet dess karaktär. Det tudelade utställningsrummet är flexibelt och kan omplaneras för varje utställning. Med den första utställningen vill vi dock visa det faktiska arkitektoniska rummet och dess möjligheter.

Vi kallar utställningshallen för Hvelfing. Valvet fungerar som fundament för salen och i valvet förvarar man sina värdefullaste ting. I denna utställningshall vill vi låta konsten ta del av en nordisk samhällelig diskurs. Teman som ex. jämlikhet, hållbarhet och mångfald är viktiga för Nordens hus och detta kommer att avspeglas i vårt utställningsprogram. Utställningarna produceras av Nordens hus eller i samarbete med andra organisationer.

Eftersom Nordens hus har barn och unga som sin viktigaste målgrupp kommer vi att producera pedagogiskt program och guidningar för familjer och skolklasser till utställningarna.

Under 2020 visar vi fyra utställningar. Året inleds med grupputställningen Land Beyond the Sea med finska konstnärer producerad av Stiftelsen Pro Artibus. I april öppnar vi Isländsk grafiks 50 årsjubileumsutställning och under sommaren visar vi en utställning i samarbete med Reykjavik konstfestival och deras program Platform Gátt som har sitt fokus på unga nordiska konstnärer. Under hösten visar vi Nordens hus egen stora satsning, en nordisk grupputställning som behandlar temat jämlikhet och kön i en nordisk kontext.