Jurymöte för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris

Idag har juryn för Nordiska rådets barn- och ungdomslitteraturpris sitt sista möte för att utse vinnaren för år 2023. Den bok som blir utsedd till vinnare kommer tillkännages den 31 oktober!

Igår var juryn på besök här på Nordens hus för visning av biblioteket följt av middag på Sónó restaurang i Nordens hus. Här nedan delar några av jurymedlemmarna med sig av sina tankar kring processen att utse 2023 års vinnande bok:

It’s a great honor to be part of this jury and I’m both thankful and proud to be a part of it.
Maybe it’s not really a surprise, but more of a positive fact, that the Swedish and other Nordic children’s and youth literature holds such a high standard that this job is really difficult. It’s always a hard task, but regardless of age group we always look for high quality and artistic standard within each unique book we evaluate. – Alle Eriksson, ledamot, (SE)

Jag tycker det känns väldigt intressant, spännande och hedrande att få vara med i juryn för nordiska rådets barn och ungdomslitteraturpris. Det är alltid roligt när de olika böckerna börjar droppa in i brevlådan. Det här året märkte jag att flera av böckerna handlar om barn som lever med en ensamstående förälder. Det gör förstås att barnet och föräldern får ett särskilt band men det kan vara extra tufft om föräldern tex träffar någon, eller om föräldern lider av psykisk ohälsa. Det är flera böcker som handlar om sorg och döden men även humor och livet. – Annica Andersson, ledamot, (ÅL)

Når det gjelder arbeidet i den nordiske juryen, er det spennende å se på hva de andre nasjonale juryene legger vekt på i sine nominasjoner. Det er et spennende arbeid å diskutere seg frem til en vinner, siden jeg ut ifra mitt ståsted av og til kan ha problemer med å se hvorfor enkelte av bøkene er blitt nominert. Å være med i juryen er ikke bare for å kåre en vinner. For meg er det også en læringsprosess. – Hans Petter Laberg, ledamot, (NO)

This year I was really surprised by the high quality of the books, there are several really beautiful and personal books that would deserve the prize. In many books the child and the experience and feelings of the child are in the center. We can see Nordic children as curious, vivid, deeply feeling persons who are dependent on adults but can also question the adult world. – Kaisa Laaksonen, ledamot, (FIN)

It is, indeed, a challenge to choose between so many different categories: picture books, YA novels, graphic novels, baby books, children’s books, fact, and fiction etc., but that’s part of the job and, in the end, we focus on discussing the nominated works until we all agree on the one that stands out as the most qualitative, intriguing, and challenging. As to common themes this year, we did discuss in the Finnish jury group how many of this year’s nominated works focus on exploring how to deal with difficult feelings (such as envy, grief, or family issues) and how to understand oneself and others better. On the other hand, this is hardly strange since literature as an artform often deals with existential matters. – Maria Lassén-Seger, ledamot, (FIN)

It´s a great honour and responsibility. You are not in the jury to fight for the books from your own country, you really want the best book to win. Every year I am fascinated by the fact that the books can be so different, the sum of them is always very rich. – Mats Berggren, ledamot, (SE)

Noe av utfordringen ved å sitte i juryen er at de store landene, som Norge, Sverige, Danmark og Finland, gir ut langt flere bøker per år enn for eksempel Færøyene, Åland og Grønland. Dette gjør at det er betydelig vanskeligere å bli nasjonalt nominert hvis man (som forfatter) kommer fra et av de større landene enn fra de mindre. Og det blir også vanskeligere for de mindre landene å vinne selve hovedprisen. Prisen fremstår derfor ikke (for meg) utelukkende som en ren litteraturpris, men også som et viktig symbol på et felles-nordisk samarbeid innenfor litteratur og kultur. – Synne Sun Løes, ledamot, (NO)

Samtliga av de nominerade böckerna finns tillgängliga på Nordens hus bibliotek!