Det fredede område i Vatnsmyrin

Webcam

Det fredede område i Vatnsmyrin er en naturperle. Her er der chance for at følge med og opleve fuglene i deres naturlige omgivelser og mulighed for at nyde vild vegetation midt i Reykjavik. Undersøgelser af økosystemet i Vatnsmyrin har vist, at det er ved at forfalde; aggressive planter truer floraen, fuglene bliver færre og der er konstateret en del forurening i vandet.

Vådområdet er blevet mindre og i nordøst er en del af jorden næsten tørret ud. Hvis vådområdet kunne rense sig selv, ville det kunne øge variationen af dyre- og plantearter. Specialister har påpeget, at ved hjælp af nogle meget simple og billige ændringer, så kan det fredede Vatnsmyrin blive et endnu bedre tilflugtssted for fugle, vanddyrearter og planter.

Islands Universitet, Nordens Hus og Reykjavik by arbejder sammen for at istandsætte Vatnsmyrin. På den måde er der chance for at sikre vådområdet, skabe interesse i samfundet for områdets natur og vække en øget bevidsthed om beskyttelse af naturområder inden- og udenfor byens grænser. Specialister i limnologi, botanik, ornitologi og miljøvidenskab mødes for at vejlede om hvordan man bedst kan udføre forandringer i Vatnsmyrin .

Målet med forandringerne er bl.a. at: sikre damfugle et sikkert sted at lægge æg, udrydde indtrængende planter, forny og vedligeholde biologisk variation i området. Viden formidles til offentligheden, øger interessen og bevidstheden i omverdenen om naturområder og er tænkt som et forbillede for genvinding af vådområder.