Baltisk barnkulturfestival i Nordens hus 20.april – 14.juni

Mellan 20.april och 14.juni pågår baltisk barnkulturfestival i Nordens hus.

Nordens hus firar barnkultur genom att presentera baltisk kultur på ett kreativt sätt i samarbete med personer med baltisk bakgrund. Under festivalens första vecka bjuds skolgrupper in till kollageverkstad inspirerad av byggnader från Vilnius, Litauens huvudstad. Litauiska konstnären Jurgita Motiejnaite berättar om byggnadernas historia och vägleder barnen i att skapa sitt eget kollage. Konstverken från kollageverkstaden kommer att hängas upp i Nordens hus entré och den resulterande utställning kommer att pågå fram till slutet av barnkulturfestivalen den 14.juni.

Nordens hus bjuder på olika evenemang under den baltiska barnkulturfestivalen. För att nämna några är instrumentverkstad där barn lär sig om Trejdeksnis, litauiskt slagverksinstrument och sago-och serieverkstad kring en litauisk folksaga om en vattensnok. Nordens hus bibliotek kommer även att bjuda på sagostunder på litauiska och lettiska och böcker på de språken kommer att finnas på biblioteket i samarbete med Móðurmál, en organisation om tvåspråkighet. Böcker från det litauiska förlaget Big and Small kommer att finnas bland de utvalda böckerna.

Festivalen är hybrid vilket betyder att vissa verkstäder är bokade i förväg av skolgrupper medan andra är öppna för alla. Kommande evenemang kommer att uppdateras löpande här nedanför. Bokning och information ger Hrafnhildur, husets konst- och kulturförmedlare: hrafnhildur@nordichouse.is.

Lettiska skolan i Reykjavík välkomnar sommaren

15.maj 2021. Stängt evenemang på grund av coronarestriktioner men video och bilder från evenemanget kommer publiceras efteråt på hemsidan.

Elever i den lettiska skolan i Reykjavík välkomnar sommaren med sånger, gåtor och lekar. Eleverna leker traditionella ringlekar så som “Sol och måne” och “Vem är i trädgården?” Barnen kallar hem sommarfåglarna med traditionella lettiska instrumenten ‘svilpavnieks’ och ‘kokle’. Eleverna kommer även skapa pappersfåglar och väva fågelbo.

Dainas, lettiska folkvisor, är visor med lettisk visdom som förmedlas genom sång. Visorna tros vara över tusen år gamla och har traditionellt framförts vid högtydliga evenemang men också vid dagligt arbete. De kan beskrivas som reflektioner om livet i visform och sjungs än i dag på lettiska högtider.

Fotograf: Laura Nesaule

Litauiska ägg och isländska fåglar

24.april – stängt evenemang på grund av coronarestriktioner

Elever i den litauiska skolan i Reykjavík besökte utställningen Ägget i husets barnboksbibliotek för att tillsammans fira den baltiska barnkulturfestivalen i Nordens hus. Eleverna fick sedan lektion om isländska fåglar, lärde sig litauiska namn till fåglarna samt fick höra olika fågelläten. Nordens hus befinner sig vid ett fågelnaturreservat där olika fåglar kan observeras speciellt nu när sommaren närmar sig. Efter lektionen dekorerade de yngre eleverna litauiska marguciai ägg och den älsta gruppen fick lösa en uppgift på utställningen Nature in Transition som nu pågår i Hvelfing.

Vita hjorten och naturkrafterna - Serieskapande

21-22.april – stängt evenemang på grund av coronarestriktioner

Elever i Melaskólis tredje klass bjöds in till workshop i serieskapande på barnkulturfestivalens första vecka där litauisk folksaga stod i centrum. Sagan om den vita hjorten som förtrollar skogen kopplades till isländska naturkrafter som vulkanutbrott och jordbävningar. Eleverna skapade sedan ett gemensamt seriekonstverk.

Bilder från evenemanget här nedanför.