Læring gennem design – event for lærere med SuoMu


10-12:30

SuoMu The Finnish Association of Design Learning 

Læring gennem design – event for lærere med SuoMu

Onsdag d. 22. marts kl. 10:00-12:30 Åbent for alle lærere. For tilmelding, skriv til: info@nordichouse.is. 

Seminaret er gratis og vil foregå på engelsk.

Vil du gerne inspireres til at bruge design aktivt som et redskab i din undervisning?

Den Finske Forening for Design og læring, SuoMU, afholder en række events i Nordens Hus i forbindelse med designfestivalen DesignMarch. Denne dag er målrettet lærerne. Du kan blive inspireret af, hvordan tingene gøres i Finland og lære mere om, hvordan du selv kan bruge designtænkning aktivt som et redskab i din undervisning.

Program:

10:00-11:00: Nyheder om designlæring i Finland

11:00-12:30: Workshop: Design som et redskab i undervisningen

Der vil være en gratis MutKu-kage plakat til alle deltagere.

SuoMu´s frit tilgængelige skolemateriale kan findes på hjemmesiden her: http://www.muotoilukasvatus.info/muotoilukasvatusta-peruskouluun/ 

Om SuoMu

Den Finske Forening for Design og læring, SuoMu, arbejder for at fremme læring gennem design, både på forskellige læringsplatforme, gennem fritidsaktiviteter og i offentligheden generelt. SuoMu arbejder sammen med en bred vifte af forskellige uddannelses- og kulturaktører.

Designlæring på både et grundlæggende og et højt plan understreger hvor udbredt design er i alle aspekter af vores dagligdag og får også selve designprocessen til at stå tydeligere frem.

SuoMu producerer forskelligt indhold, eksempelvis designworkshops, foredrag for skoler samt kulturevents. I 2012 skød de Mutku-projektet i gang – et projekt om læring gennem design i folkeskoler – hvilket i 2014 resulterede i designlæringsbogen ”Mutku”, der er specielt målrettet folkeskolelærerene.