Samiske kortfilmer


12-17

Samenes nasjonaldag 6. februar.

I anledning dagen viser vi Samiske kortfilmer fra kl. 12:00 – 17:00, og du er velkommen forbi for en kopp kaffe og en film eller to.

7 Sami short stories with English subtitles
10 Sami short films with English subtitles
Anbefalt alder: + 12 år
For mer information om filmene se: www.isfi.no/samishorts

Dagen omtales også som «samefolkets dag» og «samisk folkedag». Nasjonaldagen ble vedtatt av Samekonferansen i 1992 og er felles for alle samer i Norge, Finland, Sverige og Russland.
Den ble feiret for første gang i 1993 samtidig som FNs internasjonale urbefolkningsår ble offisielt åpnet i Karasjok. Datoen er valgt på grunn av det første samiske landsmøtet, som ble innledet 6. februar 1917.
I 2003 ble 6. februar offisiell flaggdag i Norge. Derfor skal det flagges med det norske flagget ved alle offentlige bygg den dagen, og det er i tillegg valgfritt å flagge med det samiske flagget.